Politika kvality

Majiteľ spoločností a vedenie spoločností MO Slovakia a MO Group ako „skupina Empira“ vyhlasujú túto „politiku kvality a životného prostredia“ ako prostriedok na vedenie „skupiny“ spoločností k trvalému zlepšovaniu efektívnosti systému manažérstva kvality s prioritou, ktorá spočíva v záväzku spĺňať požiadavky zákazníka a všetkých zainteresovaných strán, ako aj ochrany životného prostredia.


  • trvalého úsilia v oblasti poskytovania komplexných zasielateľských služieb a logistických služieb
  • neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných služieb a trvalého zlepšovania
  • prostredníctvom prevencie a opatrení eliminovať riziká vo vzťahu k hlavným činnostiam spoločnosti
  • plnenia požiadaviek zákazníkov a zvyšovania ich spokojnosti
  • neustáleho znižovania, resp. predchádzania vzniku nezhôd
  • udržiavanie partnerských, vzájomne prospešných a dlhodobých vzťahov s významnými zákazníkmi a dodávateľmi
  • spokojnosti zamestnancov
  • zvyšovania imidžu a firemnej kultúry
  • zodpovednosti spoločnosti voči verejnosti v oblasti životného prostredia

Spokojnosť zákazníka s dopravno-špedičnými službami a rast našej spoločnosti navzájom úzko súvisia a preto je prvoradou úlohou všetkých zamestnancov a spolupracujúcich dodávateľských organizácií zabezpečiť kvalitu poskytovaných služieb v súlade s normou STN EN ISO 9001:2009. Naša spoločnosť je od roku 2010 držiteľom environcertifikatu podľa normy STN EN ISO 14001:2005.

Rýchla cesta k vašim cieľom

© 2023 pre EMPIRA.sk vytvoril HAUER IT Solutions